Obchodné údaje

Poskytovateľ služieb a vlastník medií

Hamburger Recycling Group GmbH
Aspanger Strasse 252
2823 Pitten
Austria

Telefón: +43 (0) 50118 10300
Fax: +43 (0) 50118 10399
info@hamburger-recycling.com

Registračné číslo: FN 270201f
Krajský súd: Wr. Neustadt
IČ DPH: ATU 62273916

Obchodné účely

Veľkoobchod s iným odpadom, najmä s odpadovým papierom

Členstvo

Austrian Trade Association (WKO)

Odborné právo

industrial code (Gewerbeordnung), dostupné na www.ris.bka.gv.at

Hamburger Recycling Group GmbH je členom Prinzhorn Holding GmbH