O nás

Naša spoločnosť, Hamburger Recycling NZ, s.r.o., vznikla v roku 2007. Na začiatku mala firma 3 zamestnancov, dnes zamestnáva 8 ľudí. Firma sídli v Nových Zámkoch.
Naše priestory majú rozlohu 80m².
Zaoberáme sa nákupom a predajom odpadového papiera, ktorý je určený na recyckláciu a tým pomáhame chrániť naše lesy.

HLAVNÉ HODNOTY FIRMY

Rešpektujeme etické princípy a korektné podnikateľské správanie. Držíme sa platných zákonov a smerníc. Obchody budujeme na transparentnosti a dôvere.Našim hlavným cieľom sú spokojní zákazníci a zamestnanci.

FLEXIBILITA

Naše služby sú šité na mieru každému jednému zákazníkovi.

ZODPOVEDNOSŤ

Vybudovali sme si povesť zodpovedného a spoľahlivého obchodného partnera plnením si našich záväzkov a potrieb našich zákazníkov.

NÁŠ TÍM

Za výsledkami našej práce stojí dynamický tím, ktorý vyznáva hodnoty ako čestnosť, záväzky, vedomosti. Chceme byť dôveryhodní a profesionálni vo všetkom, čo robíme.

Misia

Obnovujeme hodnotné suroviny a optimalizujeme pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.

Vízia

Našim zákazníkom s nadšením ponúkame najlepšie recyklačné, papierenské a obalové riešenia.

Hlavné hodnoty

Radi prispievame k úspechu našich klientov.

Naše inovácie pomáhajú zákazníkom nachádzať riešenia.

Správame sa k sebe a k nášmu prostrediu s rešpektom.

Náš úspech je založený na našom podnikateľskom a tímovom duchu.

Podporujeme neustály rozvoj našich zamestnancov.
 

Odkazy